Bana verdiğin vazifeyi yerine getirebilmek için, aşırı soyut akıl yürütmelere başvurmayı gerekli görmüyorum. Bazı hakikatler vardır ki sadece ikna etmek …

Bana verdiğin vazifeyi yerine getirebilmek için, aşırı soyut akıl yürütmelere başvurmayı gerekli görmüyorum. Bazı hakikatler vardır ki sadece ikna etmek yetmez, bunları hissettirmek de gerekir. Ahlakla ilgili hakikatler de böyledir.”

Özbek’in İsfahan’daki Mirza’ya yazdığı “XI. Mektup”un girişinin ikinci paragrafındaki cümlelerdir bunlar. Ancak küçük bir hikâyenin anlatılması “mahir bir felsefeden” daha çok etkileyeceğini de belirtir.

Temsili hikâyenin geçtiği yer Arabistan ve burada Trogloditler adındaki soydan gelen küçük bir halk yaşarmış. Bunlar o kadar kötü, o kadar vahşilermiş ki, aralarında hakkaniyet ilkes


Kaynak: https://www.milligazete.com.tr/makale/3040493/ismail-killioglu/erdem-ve-yonetim
Milli Gazete » İsmail Kıllıoğlu "Erdem ve yönetim" Köşe Yazısı

Milli Gazete - İsmail Kıllıoğlu Son Köşe Yazıları