Bir düzeltmeyle başlayalım. Bir önceki yazıda kullandığım “cemaat” ifadesi, toplumda var olan herhangi bir cemaati değil, farklı toplumsal kesimlerden her …

Bir düzeltmeyle başlayalım. Bir önceki yazıda kullandığım “cemaat” ifadesi, toplumda var olan herhangi bir cemaati değil, farklı toplumsal kesimlerden her birini ifade etmektedir.

Ortak dini, kültürel, etnik kimlik etrafında buluşan, dar ya da geniş toplumsal gruplardır. Hizmet Hareketi nasıl bir cemaatse, Aleviliği kültürel ve dinsel olarak ortak algılayan toplumsal grup da bir cemaattir. Toplumsal grupları “cemaat” yapan, üyelerinin arasındaki informel dayanışma ağının varlığıdır. Cemaatler ister dini, ister seküler olsun çoğunlukla ataerkil zihniyete sahiptirler.

Aralarında esnek bir dikey hiyerarşi, güçlü bir yatay bir da...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.millet.com.tr/cikis-guclu-toplumda-yazisi-1264598
Millet » Murat Aksoy "Çıkış güçlü toplumda" Köşe Yazısı

Millet - Murat Aksoy Son Köşe Yazıları