“Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Hükmü; Anayasamızın 172. Maddesi hükmüdür. Bunun yanı sıra, aşağıda …

“Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Hükmü; Anayasamızın 172. Maddesi hükmüdür. Bunun yanı sıra, aşağıda sekiz başlık altında sunduğum; 1985 yılında Birleşmiş Milletlerce kabul edilen, “Evrensel Tüketici Hakları” da yine bizim, uygun hukuki düzenlemeler yapmak zorunda olduğumuz hak ve hükümlerdir.

Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicilerin doğrudan kararlar almasına yardımcı olacak bilginin sağlanmasını, satın alacağı tüm mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetleri üreten, satan kuruluşlara ait bilgilerin doğru, tutarlı ve eksiksiz olarak z...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.milatgazetesi.com/Evrensel-tuketici-haklari/66187
Milat » Kemal Ertuğrul Öztürk "Evrensel Tüketici Hakları" Köşe Yazısı

Milat - Kemal Ertuğrul Öztürk Son Köşe Yazıları