Tahsil hayatları boyunca talebelerime yaptığım nasihatlerden biri de altı haklar başlığı altındaki uyarılardır. Kul hakkıyla mahşer yerine gelmek, her Müslüman …

Tahsil hayatları boyunca talebelerime yaptığım nasihatlerden biri de altı haklar başlığı altındaki uyarılardır. Kul hakkıyla mahşer yerine gelmek, her Müslüman için büyük bir kayıptır. Ancak bu, ilim ehli için hiç olmaması gereken bir durumdur. Çünkü ilim ehlinin bir görevi de ihkakı hak için mücadele etmektir. Kendisi haklara riayet etmeyen bir ilim ehli, başkasına nasıl haklardan bahsedebilir. Mukaddime uzun olunca, altı haklar bir sonraki yazıya kaldı.

Allah (cc) ın hakkı. Zire bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, rızık verip yaşatan odur. Tahsil ettiğimiz, edeceğimiz ilim, hikmet vs. mevhibeler için bize aklı,


Kaynak: http://www.milatgazetesi.com/kul-hakki-ve-alti-haklar-2-makale-122175
Milat » Muhammed Özkılınç "Kul Hakkı ve Altı Haklar 2" Köşe Yazısı

Milat - Muhammed Özkılınç Son Köşe Yazıları