Kethüdazâde Arif Efendi devrin Frenk/Batı modasına uyarak kısa bastonla dolaşırdı. Her zaman gittiği mevlevîhâne’ye gider bir gün. Bastonunu da bir …

Kethüdazâde Arif Efendi devrin Frenk/Batı modasına uyarak kısa bastonla dolaşırdı.

Her zaman gittiği mevlevîhâne’ye gider bir gün. Bastonunu da bir kenara bırakır ve içeri geçer. Az sonra sufî’nin biri, elinde kısa baston hışımla içeri dalar:

-Bu Frenk değneği kimin?

Arif Efendi:

-O Frenk asası benim ama ben onu Müslüman ettim!

İnsanları kızdırmayacak, kızgınlıklarını yatıştıracak cevaplarımız olmalıdır.

 

Uzaktan Bakınca…

 

Zünnûn-u Mısrî bir gün bir nehir kenarına varıp abdest almış. Nehir üzerindeki bir konakta bir dilber görmüş v...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.milatgazetesi.com/Uc-nukte-frenk-asasi/67187
Milat » Mehmet Nezir Gül "Üç Nükte Frenk Asası" Köşe Yazısı

Milat - Mehmet Nezir Gül Son Köşe Yazıları