Yaptığımız şükrün kabul olması için çok önemli iki şart vardır: Biri Dinimize uymak, diğeri ise anne-babaya âsi olmamaktır. Çünkü Kur’an-ı …

Yaptığımız şükrün kabul olması için çok önemli iki şart vardır: Biri Dinimize uymak, diğeri ise anne-babaya âsi olmamaktır. Çünkü Kur’an-ı kerimde üç şey, üç şeyle beraber bildirildi. Biri yapılmazsa diğeri kabul olmaz. Şöyle ki:

a) Resulullah aleyhisselama itaat edilmedikçe, Allahü Teâlâya itaat edilmiş olmaz.

b) Anne-babaya teşekkür edilmedikçe, Allahü Teâlâya şükredilmiş olmaz.

c) Zekât verilmedikçe, namazlar kabul olmaz. (Tefsir-i Muğni)

Şükür, hem kul hem de insan olmamızın bir gereğidir. İyilik yapana teşekkür edileceğini herkes bilir. Bu, insanlık icabıdır. Ev...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.milatgazetesi.com/mehmet-can/sukredenler-pek-azdir2/haber-242995
Milat » Mehmet Can "‘Şükredenler Pek Azdır!..’-2" Köşe Yazısı

Milat - Mehmet Can Son Köşe Yazıları