Yeni eğitim yılı, sorunlarıyla birlikte başladı. Ülkenin geleceğinde en belirleyici faktör, eğitimdir. Bu yüzden en fazla üzerinde durulması gereken konudur. …

Yeni eğitim yılı, sorunlarıyla birlikte başladı. Ülkenin geleceğinde en belirleyici faktör, eğitimdir. Bu yüzden en fazla üzerinde durulması gereken konudur.

Eğitim, tüm dünyada ve gelişmiş ülkelerde dahi sorun olmaya devam etmektedir. Çünkü, nesiller ve  çağ değişiyor, bilginin yayılması ve kullanımından tutun, öğretilmesine kadar, bir çok farklılıklar ortaya çıkıyor.

Fiziki ve teknik değişiklikleri ülkeler maddi olanakları ölçüsünde yapmaya gayret ediyorlar. Ancak, bu işin belki de en kolay yanı oluyor. Zengin petrol ülkelerinde, maddi kaynak sorun değil. Ancak, kayda değer bir başarının bu bölgelerden çıkt


Kaynak: http://www.milatgazetesi.com/egitimde-seferberlik-sart-makale-122125
Milat » Güldalı Coşkun "Eğitimde seferberlik şart" Köşe Yazısı

Milat - Güldalı Coşkun Son Köşe Yazıları