Dr. Yunus Çolakoğlu   “Sırplar öğretmenimiz değildir.”  (Aliya İzzetbegoviç)   -TARİHİMİZDE ŞİDDET DE VAR On dört asırlık tarihimizde büyük toplumsal ve …

Dr. Yunus Çolakoğlu   “Sırplar öğretmenimiz değildir.”  (Aliya İzzetbegoviç)   -TARİHİMİZDE ŞİDDET DE VAR On dört asırlık tarihimizde büyük toplumsal ve siyasal dönüm noktaları yaşayan İslam dünyası şu anki haliyle büyük bir şiddet metaforunun içerisinde gerek dışarıdan gelen saldırılar, gerekse kendi içinden kendisine yönelen bir şiddet sarmalına hapsolmuştur. Tarihimizin ilk kırılma noktalarından biri olan ve hilafetin saltanata dönüşmesiyle sonuçlanan Emevi hanedanlığının kurulması ve sonrasındaki  Emevi -Abbasi çekişmesi, Anadolu ve Mezopotamya’daki beylik savaşları, Osmanlı-Safevi çekişmesi ile süre


Kaynak: http://www.milatgazetesi.com/Ummetin-siddet-ile-imtihani-ve-medeniyet-kirilmasi/73974
Milat » Düşünce Harmanı "Ümmetin şiddet ile imtihanı ve medeniyet kırılması" Köşe Yazısı

Milat - Düşünce Harmanı Son Köşe Yazıları