İçinden geçmekte olduğumuz bugünlerde, dünya yeni bir bozuluşla birlikte yeni bir oluşa daha tanıklık etmektedir. Tarihin belli evrelerinde gerçekleşen bu …

İçinden geçmekte olduğumuz bugünlerde, dünya yeni bir bozuluşla birlikte yeni bir oluşa daha tanıklık etmektedir.

Tarihin belli evrelerinde gerçekleşen bu tarz oluşlar ve bozuluşlar hep sancılı, gürültülü ve acılarla dolu olarak gerçekleşmiştir.

Hz. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Efendimiz sav, sahip oldukları yeni değerler ile içine doğdukları eski düzenin bozuluşlarının ve aynı zamanda uzun soluklu oluşların temellerini atmışlardır.

Yakın tarihimiz açısından bakılınca; Asr-ı Saadetle başlayıp Emeviler ile devam eden İslam medeniyetinin geniş coğrafyalara yayılmasından sonra, kadim Pers, Roma ve Mısır meden


Kaynak: http://www.milatgazetesi.com/alem-i-islam-in-kurmaya-muktedir-dunyasi-makale-98176
Milat » Ahmet Gürbüz "Alem-i İslam’ın kurmaya muktedir dünyası" Köşe Yazısı

Milat - Ahmet Gürbüz Son Köşe Yazıları