Malum olduğu üzere laiklikFransız ihtilalinden sonra Fransız devleti tarafından kabul edilmiştir. Laiklik Hristiyanlık dünyasında Kiliselerin halk ve devlet üzerindeki baskısını …

Malum olduğu üzere laiklikFransız ihtilalinden sonra Fransız devleti tarafından kabul edilmiştir. Laiklik Hristiyanlık dünyasında Kiliselerin halk ve devlet üzerindeki baskısını kaldırmayı amaçlamıştır. Hristiyanlık dünyası açısından laiklik kavramı doğru olabilir. Çünkü Hristiyanlık dini dünya ile ilgili hükümleri ihtiva etmemektedir. Din ile devlet arasında telafisi imkânsız bir anlaşmazlık ve boşluk mevcuttur. Bu durum papazların devlete aşırıderecede müdahalelerine zemin hazırlamıştır.

İslam dini ise hem ahiret hem de dünyaya ait hükümleri ihtiva etmektedir. İslam mütecaviz olmamak şartıyla herkesin kendi dininin...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.milatgazetesi.com/laiklik-perdesi-altinda-yapilanlar-makale-120939
Milat » Abdulkadir İkbal "Laiklik perdesi altında yapılanlar" Köşe Yazısı

Milat - Abdulkadir İkbal Son Köşe Yazıları