12 Kasım 2016 gecesinde yazar olduğunu söyleyen Ali Akın’la bir program yaptınız. Programda başta İmamı Buhari olmak üzere bir …

   12 Kasım 2016 gecesinde yazar olduğunu söyleyen Ali Akın’la bir program yaptınız. Programda başta İmamı Buhari olmak üzere bir çok İslam alimini tenkit ettiniz,  kitapların ismini verdiniz. Eğer bu kitaplarda söyledikleriniz yazılı ise kim itiraz edebilir.

  Ancak,  programın son kısımlarında Ali Akın sözü Said-i Nursi’ye getirip “Said-i Nurs’i kendisine vahiy geldiğini” söyledi. İlhamın mümkün olacağını da vurguladı. Siz de elinize bir kitap alıp sanki yerini gösterecekmişsiniz gibi bir tavır içine girdiniz. Amma  kitabı elinize alıp kenara bıraktınız. Kitabı açıp kitabın ismini ve sayfa numara...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.milatgazetesi.com/mustafa-islamoglu-hodri-meydan-makale-98246
Milat » Abdulkadir İkbal "Mustafa İslamoğlu hodri meydan" Köşe Yazısı

Milat - Abdulkadir İkbal Son Köşe Yazıları