Birileri sistemli bir şekilde Müslümanlara şöyle bir telkinde bulunuyor: İşte Kur’an meali oku ve düşün; ayetler şimdi ve sana inmiş …

Birileri
sistemli bir şekilde Müslümanlara şöyle bir telkinde bulunuyor: İşte Kur’an
meali oku ve düşün; ayetler şimdi ve sana inmiş gibi aklet. Hem kendine yön
ver, hem de toplumsal sorunlarımıza çözüm üret. Zaten İslam  “akıl” dini değil mi? Allah kitabında bize
akletmemizi emretmiyor mu?

 O zaman yapılacak iş çok basit: Kur’an ve
akıldan başka hiçbir enstrüman kullanmayacaksın. Sünnettir, tefsirdir,
tevildir, hadis külliyatıdır, fıkıh müktesebatımızdır, usul ilimleridir, tarihtir,
gelenektir;  bütün bunları elinin tersi
ile iteceksin, sonra başlayacaksın okumaya. Allah’ı...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/caya-corbaya-kuran-4888/
Milat » Abbas Pirimoğlu "Çaya çorbaya Kur’an" Köşe Yazısı

Milat - Abbas Pirimoğlu Son Köşe Yazıları