Zorbalık; zorba, kurban ve seyirciler olmak üzere üç grupta ele alınır. Bu grubun yaklaşık yüzde seksenlik bölümünü oluşturan seyirciler, zorbalığa …

 Zorbalık; zorba, kurban ve seyirciler olmak üzere üç grupta ele alınır. Bu grubun yaklaşık yüzde seksenlik bölümünü oluşturan seyirciler, zorbalığa tanıklık ederek kurbanların çaresizlik duygusunu paylaşırlar. Kurbanların özgüven sorunları açıkça görülürken, seyircilerde bu durumun üstü kapalıdır.

Aşağılık kompleksi olan seyirciler, kendilerinden güçlü gördükleri zorbanın zorbalığından hastalıklı bir tatmin sağlar ve yapılan zulme koro halinde alkış tutarlar. Özgüven sorunu olanlar ise “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” mantığını benimsedikleri için kendileri zarar görmedikçe zorbalığa sessiz kalırlar.