Zinanın her çeşidini yasaklayan dinimiz, cinsel birliktelik için evlenmeyi şart koşmuştur. Evlilik cinsel ihtiyaçları karşılamakla birlikte hem eşler arasında birçok …

 Zinanın her çeşidini yasaklayan dinimiz, cinsel birliktelik için evlenmeyi şart koşmuştur. Evlilik cinsel ihtiyaçları karşılamakla birlikte hem eşler arasında birçok paylaşımlara vesile olur, hem de sağlıklı ve eğitimli nesiller yetişmesini sağlar. Evlilik için de belirli şartlar koyan dinimiz, neticede karşılıklı haklara dikkat çeker, görev ve sorumluluklar yükler.

Mut’a ise, maddî bir menfaat (para ve mal) karşılığında belirli bir süre için (birkaç saatten birkaç yıla kadar) cinsel birlikteliktir ki, hiçbir hak ve sorumluluk doğurmaz, aksine, birçok sakıncaları beraberinde getirir. Bu bakımdan paralı fuhuştan ve zinadan hiç...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.meydangazetesi.com.tr/islamda-muta-yoktur-makale,3901.html
Meydan » Cemil Tokpınar "İslam’da mut’a yoktur!" Köşe Yazısı

Meydan - Cemil Tokpınar Son Köşe Yazıları