Modern zamanların en gelişmiş yönetim biçimi olan demokrasinin esasını oluşturan adalet, liyakat, ehliyet gibi temel değerlerin Müslüman dünyada yeterince gelişmediği, …

Modern zamanların en gelişmiş yönetim biçimi olan demokrasinin esasını oluşturan adalet, liyakat, ehliyet gibi temel değerlerin Müslüman dünyada yeterince gelişmediği, daha doğrusu bu esaslara dayalı bir yönetim modelinin oluşturulamadığı bir gerçek. Bu tespite itiraz edenler haklı olarak, adaletin, liyakatin ve ehliyetin İslam’ın en temel ilkelerinden olduğunu, Kur’an’ın bu ilkeleri uygulamak üzere insanlara emrettiği söyleyeceklerdir.

Evet doğrudur, bunlar dinin vazettiği en temel ilkelerdir. İslam siyaset doktrininde yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişki adalet, ehliyet, emanet ve istişare olmak üzere bir dizi temel kavramlarla...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.karar.com/yazarlar/mehmet-ocaktan/kitapta-kalan-adalet-liyakat-ve-ehliyet-ne-ise-yariyor-11565
Karar » Mehmet Ocaktan "Kitapta kalan adalet, liyakat ve ehliyet ne işe yarıyor?" Köşe Yazısı

Karar - Mehmet Ocaktan Son Köşe Yazıları