Salât’ın bir anlamı da dua demek. Namaz ki, Rasûlullah Efendimiz (s.a.)in ifadeleriyle “dinin direğidir”, o bir dua manzûmesidir. Kıyamı, kıraati, …

Salât’ın bir anlamı da dua demek. Namaz ki, Rasûlullah Efendimiz (s.a.)in ifadeleriyle “dinin direğidir”, o bir dua manzûmesidir. Kıyamı, kıraati, rükuu, secdesi ile tam ve kâmil bir dua… Fiilî bir dua. Dua ibadettir, buyuruyor Rasûlullah… Dua ibadetin özüdür, iliğidir buyuruyor… Buradan her ibadetin damarlarında dua yönelişinin bulunduğunu anlıyoruz. “Hac Arafattır” ve Arafat, “vakfe”de Rabbe yönelişten ibarettir. Oruç’la, zekâtla mü’min, malıyla canıyla Rabbe yönelir, “İnna lillah-Ben Allah’a aitim-Varlığım O’nundur”, der, ve rahmet sağar Rabbin yüce katından… 

Duanın en kabul olunanı, sec...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.karar.com/yazarlar/kalp-diliyle/dua-10160
Karar » KALP DİLİYLE "Dua" Köşe Yazısı

Karar - KALP DİLİYLE Son Köşe Yazıları