Tarihteki hilafet kurumunun “geri getirebileceğine” ihtimal vermek de “geri getirilmesi gerektiğine” inanmak da esas itibarıyla hilafetin anlamını ve gerçek mahiyetini …

Tarihteki hilafet kurumunun “geri getirebileceğine” ihtimal vermek de “geri getirilmesi gerektiğine” inanmak da esas itibarıyla hilafetin anlamını ve gerçek mahiyetini bilmemenin sonucu.

Çünkü bilgi değil algı ve duygu alanında cereyan ediyor hadise. Sembolik bazı figürlere ve kavramlara yüklediğimiz anlamlar tarihi ve sosyal gerçeklerin yerine geçiyor. 

Bu bakımdan Ayasofya’dan hemen sonra bazı akıllara hilafet konusunun gelmesi tesadüf değil. Bugünkü Türk muhafazakâr zihniyetinin temel bileşenlerinden biri Osmanlı tarihini bir tür “altın çağ” şeklinde algılama eğilimidir. Batı karşısında 18. yüzyıldan itibaren he...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.karar.com/osmanliya-hilafet-geldi-mi-1577617
Karar » İbrahim Kiras "Osmanlı’ya hilafet geldi mi?" Köşe Yazısı

Karar - İbrahim Kiras Son Köşe Yazıları