Türk-Arap ilişkileri sözkonusu olunca ilk önce Tuğrul Bey’i hatırlamamak olmaz. Selçuk beyin torunu, Mikail’in oğlu Tuğrul, büyük Selçuklu Devleti’nin iki …

Türk-Arap ilişkileri sözkonusu olunca ilk önce Tuğrul Bey’i hatırlamamak olmaz. Selçuk beyin torunu, Mikail’in oğlu Tuğrul, büyük Selçuklu Devleti’nin iki kurucusundan biri. Kardeşi Çağrı, Tuğrul’un sultanlığını tanıdı, onun veziri ve başkumandanı konumunda oldu. Tuğrul Bey’in çocuğu olmuyordu, onun yerine zamanı gelince Çağrı Bey’in oğlu Alparslan geçti…

Tuğrul Bey’in imzası “ok”la “yay”dı, tuğra bu imzadan türedi. Tuğrul Bey’in Tahran’daki türbesinde bu ok-yay sembolü işlenmiştir. 1048’de Pasin ovasında Bizans ordusunu mağlub edince barış şartları arasına İstanbul’daki camiin tamirini ve imzasın...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.karar.com/yazarlar/d-mehmet-dogan/turkler-araplarla-savasti-mi-12025
Karar » D. Mehmet Doğan "Türkler Araplarla savaştı mı?" Köşe Yazısı

Karar - D. Mehmet Doğan Son Köşe Yazıları