Atta”nın Sümercede baba anlamına geldiğini, Kıpçak Karaçay lehçesinde baba anlamına geldiğini söyleyenler var. Çocuk diline ait kelimelerin vatanını aramamak gerekir …

Atta”nın Sümercede baba anlamına geldiğini, Kıpçak Karaçay lehçesinde baba anlamına geldiğini söyleyenler var. Çocuk diline ait kelimelerin vatanını aramamak gerekir diye bir görüş var. Ben esasen bir kelimenin vatanını aramaya neredeyse hiç meraklı olmadım. Benim için önemli olan mana oldu hep. Bir kelimede nasıl bir mana olduğu ve bu mananın seslerin dizilişi ile irtibat düzeyi ne boyuttadır, bunu yoklamaya çalışırım.

Elbette kelimelerin bir vatanı olabilir. Her şeyin sahibi olan Allah kelimelerin de sahibidir. Dünyanın bütün kelimelerinin sahibidir. Hangi kelimenin nereli olacağı, nereleri dolaşacağı da O’nun takdirindedir. (yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.karar.com/yazarlar/asim-gultekin/atta-gitmenin-at-ile-irtibati-var-mi-11519
Karar » Asım Gültekin "Atta gitmenin at ile irtibatı var mı?" Köşe Yazısı

Karar - Asım Gültekin Son Köşe Yazıları