Günümüz gazeteciliğinin geldiği ve getirildiği noktayı savunacak ve temize çıkaracak kadar vicdan yoksunuz değilim. Hatta çoğu zaman müstesibi olduğum bu …

Günümüz gazeteciliğinin geldiği ve getirildiği noktayı savunacak ve temize çıkaracak kadar vicdan yoksunuz değilim. Hatta çoğu zaman müstesibi olduğum bu camianın geldiği noktadan dolayı hicap duyduğum, gerek yazılarımda ve gerekse her platformda defalarca dile getirdiğim okuyucularım tarafından bilinen özelliklerimdendir.

Gazetecilik ve gazeteci, parça parça olmuş, çeşitli grup ve hiziplere bölünmüş ve her hizbin üyesi olan gazeteci, üyesi olduğu hizbin kalemşörü olmanın bir adım ötesine dahi geçememiştir. Şuan itibarıyla bu ülkenin irtifa kaybeden ilk üç mesleği Hukuk ve hukukçular, siyaset ve siyasetçiler, gazete ve gazetecilik


Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/gazeteci-ve-okur/466204
İstiklal » Turan Güzel "GAZETECİ VE OKUR" Köşe Yazısı

İstiklal - Turan Güzel Son Köşe Yazıları