Hukuklar; İnsanların hayatını düzenleyen, Dünyaya bakış açısını gösteren sistemlerdir. Bunu, toplumların inançları ve töreleri belirler. Bütün medeniyetler de bunun üzerine …

Hukuklar; İnsanların hayatını düzenleyen,

Dünyaya bakış açısını gösteren sistemlerdir.

Bunu, toplumların inançları ve töreleri belirler.

Bütün medeniyetler de bunun üzerine tanzim edilir.

                ***

Dünya üzerinde iki büyük hukuk sistemi geçerlidir.

Batı hukuku ve İslam hukuku…

Birincisi ve yürürlükte olan Batı hukukudur.

Bu hukukun temelini, Eski Yunan düşüncesi,

Roma hukuku, Hıristiyanlık ve Musevilik teşkil eder.

Bu hukukun özü, fertlerin ve milletlerin menfaati üzerine kurulmuştur.

Bu çıkarların sınırı yoktur.

“Bırakınız yap...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/bati-hukuku-islam-hukuku-1/542155
İstiklal » Dr. Seyfi Şahin "BATI HUKUKU, İSLAM HUKUKU (1)" Köşe Yazısı

İstiklal - Dr. Seyfi Şahin Son Köşe Yazıları