“Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışarak çalışanlara gelince, onlar Hakkın huzuruna azap içinde getirileceklerdir.” (Sebe: 38.) Önceki iki yazımızda Kuran’a dair …

“Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışarak çalışanlara gelince, onlar Hakkın huzuruna azap içinde getirileceklerdir.” (Sebe: 38.)

Önceki iki yazımızda Kuran’a dair akaid ölçülerini beyan etmiştik. Şimdi bu ölçüler muvacehesinde M. Öztürk’ün Kuran’a imanla ilgili akaid ihlali anlamına gelen sözlerini cevaplandırmaya devam ediyoruz.

Onun bu konuyla ilgili iddialarından bazıları şunlardır:

 “Kur’ân aslî şekliyle yazılı değil, sözlü (şifahî) bir metindir.” [1]

“Kur’ân, Hz. Osman dönemindeki istinsah faaliyetinin ardından yazınsal bir metin olarak algılanmaya başladı.” [2]

    ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/kuran-hem-ilahi-hitaptir-hem-de-kelamullah-olan-kitaptir/602496
İstiklal » Ali Değermenci "KURAN HEM İLAHÎ HİTAPTIR HEM DE KELAMULLAH OLAN KİTAPTIR" Köşe Yazısı

İstiklal - Ali Değermenci Son Köşe Yazıları