Mustafa Öztürk vakasını çok yönlü okumaya devam ediyoruz. Önce bir tespitle başlayalım: Bu şahıs Kuran’ı tenkit ederek, hatta bu tenkitlerini …

Mustafa Öztürk vakasını çok yönlü okumaya devam ediyoruz.

Önce bir tespitle başlayalım:

Bu şahıs Kuran’ı tenkit ederek, hatta bu tenkitlerini Allah’a da yönelterek, tarihte benzeri nadir kaydedilmiş bir cüretkârlık göstermiştir. Onun bu hali bize   “buhranlı bir psikoloji içinde olduğu” izlenimini veriyor. Konuşmaları, kitapları, çeşitli yazıları üzerine yaptığımız araştırmalarda biz şahsen bu neticeye ulaştık.

Yine bize göre ondaki bu buhran iki şekilde tezahür ediyor:

1- İman Buhranı

2- Fikir Buhranı

I- İMAN VE FİKİR BUHRANI

1- İman Buhranı: Onun Kuran’la ilgili, hiçb...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/kurani-kim-anlar-kim-anlamaz/595706
İstiklal » Ali Değermenci "  KURAN’I KİM ANLAR, KİM ANLAMAZ?" Köşe Yazısı

İstiklal - Ali Değermenci Son Köşe Yazıları