“… (Allah yolunda) mallarınızla, ellerinizle ve dilerinizle gayret edip savaşın.” (Neseî,1. Bab, 3045; Dârimî, Cihad, 38. Bab, 2436.) Muhterem okuyucularım, …

“… (Allah yolunda) mallarınızla, ellerinizle ve dilerinizle gayret edip savaşın.” (Neseî,1. Bab, 3045; Dârimî, Cihad, 38. Bab, 2436.)

Muhterem okuyucularım,

Bildiğiniz üzere bir zamandan beri yüce dinimiz İslam’a, Kuran’a, Hz. Peygamberin (s.a.v.) Sünnet ve hadislerine açık ya da kapalı tenkit getiren, hatta bunlara saldıran bidatçi ve tahrifatçılara karşı yazılar yazıyorum. Bu yazılarımın tarafınızdan büyük ilgi gördüğünü gerek şifahi gerekse yazılı yolla bana ulaşan takdir, teşekkür ve dualardan anlıyorum. Mukabelede bulunduğum ve bulunamadığım herkesten Allah razı olsun. Destek ve dualarınız bize güç vermekted...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/tahrifatcilara-nicin-cevap-veriyorum/598883
İstiklal » Ali Değermenci "TAHRİFATÇILARA NİÇİN CEVAP VERİYORUM?" Köşe Yazısı

İstiklal - Ali Değermenci Son Köşe Yazıları