“Rablerinden kendilerine gelen her yeni ihtarı hep eğlenerek dinliyorlar.” (Enbiya: 2.) Bir evvelki yazımızda M. Öztürk’ün Kuran’ın Hz. Peygambere mana …

“Rablerinden kendilerine gelen her yeni ihtarı hep eğlenerek dinliyorlar.” (Enbiya: 2.)

Bir evvelki yazımızda M. Öztürk’ün Kuran’ın Hz. Peygambere mana olarak indiği, onu kitap formuna sokanın Hz. Peygamber olduğu yönündeki iddiasını gündem etmiş ve cevaplandırmıştık.

Kuran, lafzı ve manasıyla Allah’ın kitabıdır. Bu gerçeğe ters düşen batıl ve sapkın yaklaşımlar, Kuran’a çarpık ve şaşı bakmanın sonucudur.

Bu yazımızda konuya dair Akaid kitaplarımızda yer alan bilgilerden bazı bölümlere yer vereceğiz.

I- NÛREDDİN ES- SÂBÛNÎ, MÂTURUDİYYE AKAİDİ

Bu eserde İslam âlimlerinin detaylarda b...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/kuranin-hem-mana-hem-lafiz-olarak-allah-kelami-olduguna-dair-akaid-kaynaklarindan-deliller/598045
İstiklal » Ali Değermenci "KURAN’IN ALLAH KELAMI OLDUĞUNA DAİR AKAİD KAYNAKLARINDAN DELİLLER" Köşe Yazısı

İstiklal - Ali Değermenci Son Köşe Yazıları