“Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmadığı halde, Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır.” (Mü’min: 56.) …

“Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmadığı halde, Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır.” (Mü’min: 56.)

Mustafa Öztürk Vakasını çok yönlü olarak tahlil edeceğimizi, konuyla ilgili ilk yazımızda siz okuyucularımıza beyan etmiştik. Takdir edersiniz ki bu çok yönlülük içinde ilk sırada değerlendirilmesi gereken şey, meselenin akaid boyutudur.

Bu şahsın akaid ihlali anlamına gelen diğer pek çok yanlışını ilerleyen yazılarımızda gündem edeceğiz. Bugünkü konumuz ise, başlıktan da anlaşılacağı üzere, onun Kuran’ın mana ve lafzıyla bir bütün olarak ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/hem-manasi-hem-de-lafziyla-kuran-allah-kelamidir/597415
İstiklal » Ali Değermenci "HEM MANASI HEM DE LAFZIYLA KURAN ALLAH KELAMIDIR" Köşe Yazısı

İstiklal - Ali Değermenci Son Köşe Yazıları