“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah’ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki …

“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah’ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.” (Lokman: 27)

Kuran’ın ilim ve hikmet hazinesi olduğu gerçeğini anlatmaya devam ediyoruz.

Bu konu çok hayatî, çok önemlidir. Zira batı kökenli İslam düşmanları ve onların tesirinde kalan içimizdeki bazı zavallılar, İslam dünyasında son yüz elli – iki yüz yıldan beri yaşanan kriz ve buhranların sebebini teşhis babında bütün kabahati (haşa) bu nezih dine ve onun temel kaynağı olan Kuran’a yüklemeye çalışmış ve halen de ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/kuran-ilim-ve-hikmet-hazinesidir-3/610108
İstiklal » Ali Değermenci "KURAN, İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR – 3" Köşe Yazısı

İstiklal - Ali Değermenci Son Köşe Yazıları