Kıdem tazminatı fonunun kurulması, çalışma hayatında uzun yıllardan beri tartışılan ancak uygulamaya geçirilemeyen konulardan biri. Kıdem tazminatı fonunun kanunla kurulacağı …

Kıdem tazminatı fonunun kurulması, çalışma hayatında uzun yıllardan beri tartışılan ancak uygulamaya geçirilemeyen konulardan biri. Kıdem tazminatı fonunun kanunla kurulacağı ilk kez 1475 sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14’üncü maddesi ile düzenlenmiştir. 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesinde kıdem tazminatı fonunun kurulacağı ve kıdem tazminatı fonuna ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı haklarının saklı olduğu ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gunes.com/yazarlar/arif--temir/kidem-tazminatifonu-kurulmali-mi-673587
Güneş » Arif Temir "Kıdem Tazminatı Fonu kurulmalı mı? " Köşe Yazısı

Güneş - Arif Temir Son Köşe Yazıları