Modern tarihin en büyük ve usta işi yalanlarından biri herhalde kapitalizmin ‘serbest piyasa’ ilkesidir. Demokrasinin ve demokratik hükümet sistemlerinin mucidi …

Modern tarihin en büyük ve usta işi yalanlarından biri herhalde kapitalizmin ‘serbest piyasa’ ilkesidir. Demokrasinin ve demokratik hükümet sistemlerinin mucidi olan burjuvazinin, dünya ve insanlık tarihi bakımından son derece ‘yeni’ sayılabilecek marifeti. Feodal üretim ilişkilerinin bağrında doğup onu ve ilişkili her şeyi yerle bir eden, kapitalist üretim biçimini kendinden önceki dört ana üretim biçiminden farklı olarak yeryüzüne yaygınlaştırmayı başarabilen sınıf. Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’sundan bir kez daha:

“Burjuvazi tarihte son derece devrimci bir rol oynamıştır. Burjuvazi, iktidara ge...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/varligimiz-somurenlere-armagan-olsun-makale-1521189
Gazete Duvar » Murat Sevinç "Varlığımız sömürenlere armağan olsun!" Köşe Yazısı

Gazete Duvar - Murat Sevinç Son Köşe Yazıları