Türkiye’de rejimin ülke içindeki fetihlerine katılan bütün tarikat cemaatler, kamu kadrolarını yağmalamakta, kamu ihalelerinde yağmadan pay almaktadır. Fethe katılan bütün …

Türkiye’de rejimin ülke içindeki fetihlerine katılan bütün tarikat cemaatler, kamu kadrolarını yağmalamakta, kamu ihalelerinde yağmadan pay almaktadır. Fethe katılan bütün sermaye grupları iktisadi krizde varlıklarını katlamışlardır. Cumhuriyetin ağır aksak yargısı, medyası, parlamentosu, sendikası, barosu, meslek odası fethin konusudur. Fetih ve yağma kol kola gitmektedir.

Her şey gözümüzün önünde oluyor. Gizli bir ajanda, gizli bir gündem yok. Faşist katiller televizyonlarda aklanıyor, kadınlar herkesin gözünün önünde öldürülüyor, her türlü demokratik protesto gözümüzün önünde şiddetle bastırılıyor, işken...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/07/30/her-fethi-yagma-takip-eder/
Gazete Duvar » Dinçer Demirkent "Her fethi yağma takip eder" Köşe Yazısı

Gazete Duvar - Dinçer Demirkent Son Köşe Yazıları