Ekonominin olumsuz etkilenmesi riskini ikinci plana atabilen ülkelerin ekonomisi kuşkusuz bizim gibi ülkelerden daha çabuk toparlanabilir, salgın devam etse bile. …

Ekonominin olumsuz etkilenmesi riskini ikinci plana atabilen ülkelerin ekonomisi kuşkusuz bizim gibi ülkelerden daha çabuk toparlanabilir, salgın devam etse bile. Çünkü ekonomik gelişme de insanla mümkün. Bozulanı düzeltecek olan yine insan ve yöneten-yönetilen ilişkisinin güven esası üzerine kurulu oluşu.

İnsani gelişmişlik ve sosyal kalkınma, ekonomik kalkınmanın ardılı gibi görülür genellikle. Hatta moral yükseltici isimlendirmeyle gelişmekte olan ülkeler adeta lüks tüketim maddesi olarak değerlendirir, sosyal kalkınmayı. Bu nedenle de tamamlanmaz bir türlü o ekonomik kalkınma anlamını verdikleri gelişme süreci. Çünkü ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/06/30/covid-19-pandemisi-hukumetlere-insanlik-bilinci-testi/
Gazete Duvar » Berrin Sönmez "Covid-19 pandemisi: Hükümetlere insanlık bilinci testi" Köşe Yazısı

Gazete Duvar - Berrin Sönmez Son Köşe Yazıları