Eğitim Sen Ankara Üniversiteler Şubesi tarafından düzenlenen ve perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde gerçekleştirilen “Cinsiyetçilik ve Muhafazakarlık Kıskacında Eğitim” …

Eğitim Sen Ankara Üniversiteler Şubesi tarafından düzenlenen ve perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde gerçekleştirilen “Cinsiyetçilik ve Muhafazakarlık Kıskacında Eğitim” başlıklı panelde okullara yönelik kuşatmanın boyutları gözler önüne serildi.

Bu kuşatmanın en somut göstergesi ay başında gerçekleştirilen 19. Eğitim Şûrası olduğu için Şûrada öne sürülen kimi görüşler ve gündeme getirilen önerilere yer verildi. Cinsiyetçiliğin en aşırı aşamalarından biri olan “cinsiyete göre okul”, yani karma eğitimin kaldırılması üzerinde özellikle duruldu. Bilindiği üzere, karma eğitimin kaldırılmas...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.evrensel.net/yazi/73052/karma-egitimin-karalanmasi
Evrensel » Serdar M. Değirmencioğlu "Karma eğitimin karalanması" Köşe Yazısı

Evrensel - Serdar M. Değirmencioğlu Son Köşe Yazıları