Feminizmi olumsuz referanslarla hatta hakaret olarak kullananları giderek daha sık görür olduk. Katıldığım bir toplantıda sosyoloji alanından bir “akademisyen”in, toplantıdaki …

Feminizmi olumsuz referanslarla hatta hakaret olarak kullananları giderek daha sık görür olduk. Katıldığım bir toplantıda sosyoloji alanından bir “akademisyen”in, toplantıdaki diğer bir akademisyeni feministçe fikirlere sahip olduğu için suçladığına tanık oldum. Akademisyene tırnak işareti koymam da bu nedendendir.AKP’nin yarattığı Yeni Orta Çağda böylesi ileri geri konuşmalar, konuşmaya yapanlarca meşru algılanıyor olsa gerek. AKP, tarihsel olarak sürüp gitmekte olan ataerkil toplumsal düzenin terkisine binip, kadın-erkek eşitliğini kendi iktidarının araçlarından biri haline getirdi.AKP’nin bu cinsiyet eşitsizliğini kadın bedenine y...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.evrensel.net/yazi/73016/dogurganlik-artisi-nerede-ve-neden
Evrensel » Nilay Etiler "Doğurganlık artışı: Nerede ve neden?" Köşe Yazısı

Evrensel - Nilay Etiler Son Köşe Yazıları