İş hukuku ilk olarak Avrupa’da sanayileşmenin ortaya çıkardığı çalışma koşullarının ürünü olarak doğmuştur. Kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Uzun çalışma saatlerine, düşük …

İş hukuku ilk olarak Avrupa’da sanayileşmenin ortaya çıkardığı çalışma koşullarının ürünü olarak doğmuştur.

Kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Uzun çalışma saatlerine, düşük ücretlere, işsizliğe, iş kazalarında yaşamların yitirilmesine, sakat kalmalara, sosyal dengesizliklere, ahlaki çöküntü ve yozlaşmalara karşı işçi sınıfının başkaldırısını dizginlemek için var edilmiştir.

İş hukukunu var eden işçilerin başkaldırısıdır.

Her hukuk dalında olduğu gibi iş hukuku da özünde tercih edilmiş bir hukuk politikasına dayanır. İşçiler kapitalist sistemi sarsan eylemleri ile devleti bir hukuk politika


Kaynak: https://www.evrensel.net/yazi/84715/is-hukukunda-muvazeneden-dengeye-dengeden-esneklige-esneklikten-iscisiz-is-hukukuna-gidis
Evrensel » Dr. Murat Özveri "İş hukukunda muvazeneden dengeye dengeden esnekliğe esneklikten işçisiz iş hukukuna gidiş" Köşe Yazısı

Evrensel - Dr. Murat Özveri Son Köşe Yazıları