Farkına varma, eyleme dönüşmediği durumlarda dahi değişim potansiyelini işaret eder. Farkına varma ama değişme, değiştirme itkisi(eğilimi)nin filizlenmesinin de ilk adımıdır. …

Farkına varma, eyleme dönüşmediği durumlarda dahi değişim potansiyelini işaret eder. Farkına varma ama değişme, değiştirme itkisi(eğilimi)nin filizlenmesinin de ilk adımıdır. İnsan bireyi her ne yaparsa, içinde yaşadığı ortam ve koşullardan hareketle beyninde oluşan düşünceyle yapmaya girişir. Bir kasırga esecekse önce hafiften ve uzaklardan gelen uğultu duyulacaktır. Toplumsal hayatta “uyku hali” olarak da ifade edilen ve olumsuzlamak üzere “bitkisel hayat” da denilen kişiye özgü hallerin genelleşmesine olanak yoktur. Toplumlar canlı, kaotik ve kaynama hallidirler. Farklı sınıfsal çıkarlar tarafından yönlendirilen saflaşmalarla bağl


Kaynak: https://www.evrensel.net/yazi/84720/susmamak
Evrensel » A. Cihan Soylu "Susmamak!" Köşe Yazısı

Evrensel - A. Cihan Soylu Son Köşe Yazıları