Bilindiği üzere, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, kurumlar veya gelir vergisine uygulanan indirim oranları ile yatırıma …

Bilindiği üzere, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, kurumlar veya gelir vergisine uygulanan indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıdaki gibidir:

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.

(Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını ifade etmektedir. Bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade etmektedir.)(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.dunya.com/yatirim-tesviklerinden-indirimli-kurumlar-vergisindeki-degisiklikler-159630yy.htm
Dünya » Akif Akarca "Yatırım Teşviklerinden İndirimli Kurumlar Vergisindeki Değişiklikler" Köşe Yazısı

Dünya - Akif Akarca Son Köşe Yazıları