Ezher Üniversitesi’nde ilim tahsil etmek için 20. Yüzyıl boyunca Uzunyayla’danMısır’a giden ilim talipleri hakkında emekli öğretmen KuşhaErdal Özden’in 2018 yılı …

Ezher Üniversitesi’nde ilim tahsil etmek için 20. Yüzyıl boyunca Uzunyayla’danMısır’a giden ilim talipleri hakkında emekli öğretmen KuşhaErdal Özden’in 2018 yılı sonunda yayımladığı “XX. Yüzyılda Uzunyayla’da Yaşayan Çerkes Din Âlimleri” isimli çalışmasını geçen hafta kısaca tanımıştık. Bu hafta, bir asır kadar önce Ezher’de tahsil görmüş Çerkes din âlimlerinden üçünün kısa hayat hikâyelerini özetle aktararak eserin ehemmiyetine dikkat çekmek istiyorum:

Hayırlı Bir Çığır Açmak: İlim Taliplerine Öncülük Etmek

Uzunyayla’da yetişen Çerkes âlimlerinin büyük ekseriyeti öncü insan Kurıje Hacı Abd


Kaynak: https://www.dirilispostasi.com/makale/uzunyayla-din-alimlerini-yeni-nesle-tanitmak-ii-5d51e0715fe82912e86f26c2
Diriliş Postası » Prof. Dr. Fethi Güngör "Uzunyayla din âlimlerini yeni nesle tanıtmak-II" Köşe Yazısı

Diriliş Postası - Prof. Dr. Fethi Güngör Son Köşe Yazıları