*”Allah onları, onlar da Allah’ı severler,” (5 Maide 54) buyrulmuştur. Akan suları durduran hakikat: Allah Sevgisi. Allah’ı sevmek ve O’nun …

*”Allah onları, onlar da Allah’ı severler,” (5 Maide 54) buyrulmuştur.

Akan suları durduran hakikat: Allah Sevgisi.

Allah’ı sevmek ve O’nun tarafından sevilmek…

Ne yazık ki acı kaybımız günümüzde. En yüce manayı kaybetmek ne felaket! Varlık, saltanat ve her şey O’nun ve dönüşümüz O’na. Kazanmak lazım tabii ki…

“Allah Sevgisi, tamamıyla O’na yönelmektir. Allah Sevgisi Allah’tan başkasını unutmaktır. Allah Sevgisi, vücudun bütün cüzlerinin O’nun olduğunu görmektir.” (Marifetname)

Ebu’l Hasan Harkâni Hazretleri bir gün sohbetinde bulunanlara:

-Dünyada en iyi şey


Kaynak: https://www.dirilispostasi.com/makale/allah-sevgisi-celle-celaluhu-5d5f15b0c0d1c533273e18e0
Diriliş Postası » Muzaffer Dereli "Allah sevgisi Celle Celâlühü" Köşe Yazısı

Diriliş Postası - Muzaffer Dereli Son Köşe Yazıları