Ülkede “Sabit sermaye yatırımı/GSYH” oranının düşük oluşu, üretken yatırımların payının giderek azalışı, sınai sektörünün göreceli gerileyişi, yatırım konusunun ekonomik gündemimizin …

Ülkede
“Sabit sermaye yatırımı/GSYH” oranının düşük oluşu, üretken yatırımların payının giderek azalışı, sınai sektörünün göreceli gerileyişi, yatırım konusunun ekonomik

gündemimizin ön sıralarında yer almasına neden oluyor. Ekonomik büyüme ile yatırımlar, özellikle yatırımların ekonomik sektörler arasında dağılımı arasında ilişki bulunduğu genellikle kabul edilir.

Sorun yalnız yatırım hacmini artırmak değil, yatırımların sektörel dağılımını da düzeltmek, iyileştirmektir.

Yatırımların artı...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/201481/Yatirim_Guduleri.html
Cumhuriyet » Öztin Akgüç "Yatırım Güdüleri" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Öztin Akgüç Son Köşe Yazıları