Ekonomi yazınında, alternatif maliyet, fırsat maliyeti, dışsallık, sosyal maliyet, katma değer, sosyal kârlılık gibi kavram, terimler kullanılır. Bu kavramlar, terimler, …

Ekonomi yazınında, alternatif maliyet, fırsat maliyeti, dışsallık, sosyal maliyet, katma değer, sosyal kârlılık gibi kavram, terimler kullanılır. Bu kavramlar, terimler, çoğu kişi için anlam ifade etmeyebilir, soyut gelebilir. Belki de terimleri kullananlar
“o kafa” ukala diye küçümsenir.

Son dönemde, Ankara’daki yapı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, rezidans, ikametgâhı, bir türlü uygun isim bulunamayan yapı, İstanbul’da yapımına başlanan üçüncü köprü, havalimanı, feci maden kazaları, insan kayıplarımız… Bazı kavramları, terimleri somutlaştırıyor.

<...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/173119/Ekonomik_Kavramlar_Somutlasirken.html
Cumhuriyet » Öztin Akgüç "Ekonomik Kavramlar Somutlaşırken" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Öztin Akgüç Son Köşe Yazıları