Türkiye Kalkınma Bankası Çalışanları Uyarıyor – Türkiye Kalkınma Bankası çalışanı meslektaşlardan hafta başında bir mektup aldım. Bu köşede sıklıkla dile …

Türkiye Kalkınma
Bankası Çalışanları
Uyarıyor – Türkiye Kalkınma Bankası çalışanı meslektaşlardan hafta başında bir mektup aldım. Bu köşede sıklıkla dile getirmeye çalıştığım ve kanımca Türkiye’nin çok önemli bir sorunu haline dönüşen “sanayisizleş(tir)me ve planlama ufkunun yok oluşu” konularına bir…

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/143718/Turkiye_Kalkinma_Bankasi_Calisanlari_Uyariyor.html
Cumhuriyet » Erinç Yeldan "Türkiye Kalkınma Bankası Çalışanları Uyarıyor" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Erinç Yeldan Son Köşe Yazıları