17 Aralık olayının ardından özel mahkemelerin ve savcılıkların kaldırıldığına ancak saflar inanmıştı. Herkes biliyordu ki kaldırılan F tipi mahkemeler ve …

17 Aralık olayının ardından özel mahkemelerin ve savcılıkların kaldırıldığına ancak saflar inanmıştı. Herkes biliyordu ki kaldırılan F tipi mahkemeler ve savcılıklardı.

Yoksa Türkiye’de sivil yönetimler her zaman, askeri yönetimlerin sıkıyönetim mah-kemelerine bile rahmet okutan özel mahkemeler eliyle yönetilmiştir. Dönemlere göre farklar yalnızca bunların adlarının değişmesiyle sınırlı kalmıştır.

17 Aralık olaylarının ertesinde kaldırılan özel yargı uygulamasının da AKP’nin yargıya tümüyle hâkim olmasından sonra geri getirileceği zaten biliniyordu...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/202621/Tayyip_e_Ozel_Guzel_Ozel.html
Cumhuriyet » Ali Sirmen "Tayyip’e Özel Güzel Özel" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Ali Sirmen Son Köşe Yazıları