Siyasal iletişimde bir hedef kitle, ulaşılabilirlik; yani mesajı alımlama, yorumlama ve geri bildirimde bulunma alanı dışındaysa oraya dönük her çaba …

Siyasal iletişimde bir hedef kitle, ulaşılabilirlik; yani mesajı alımlama, yorumlama ve geri bildirimde bulunma alanı dışındaysa oraya dönük her çaba akamete uğramaya mahkûmdur.

Hedef kitle, iletişimsel olarak içe dönük; yani kapalıdır. O kitleyi domine eden, kanaatlerini belirleyen ve yönlendiren aktörler söz konusudur.

Bu kitleyi etkilemek ancak o kitlenin üzerinde söylemsel hegemonya kuran yapının, aktörlerin veya kişilerin iletişimsel olarak etki alanından kurtarılmasıyla mümkündür.

Kuşkusuz kitle tümüyle pasif bir konumda olmayabilir...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/256312/Yeni_Bir_iletisim_Stratejisi.html
Cumhuriyet » Olaylar Ve Görüşler "Yeni Bir İletişim Stratejisi" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Olaylar Ve Görüşler Son Köşe Yazıları