Yeni Türkiye’nin, ‘yeni resmi tarih tezi’, uzunca bir süredir ve bu arada güncel meselelere uyarlanarak yazılıyor. Tüm tarih yazımı tartışmaya …

Yeni Türkiye’nin,
‘yeni
resmi tarih tezi’, uzunca bir süredir ve bu arada güncel meselelere uyarlanarak yazılıyor. Tüm tarih yazımı tartışmaya açık yorumlar çerçevesinde şekillenir, ancak resmi tarih tezleri, doğrudan idelojik yorumlar etrafında şekillenir.
‘Yeni tarih yazımı’, seksenli yıllardan sonra, geçmişi eskilere giden sağ-muhafazakâr popüler tarih ile sol-liberal Kemalizm eleştirilerinin buluşması ile yol aldı, nihayetinde yeni rejim inşası etrafında iyiden iyiye ideolojik bir ak-kara çizelgesine dönüştü. Şimdilerde, güncel politik ihtiyaçlara cevap verebilecek ha...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/258044/Yeni_Resmi_Tarih_Tezi_ve_Kurtler.html
Cumhuriyet » Nuray Mert "Yeni Resmi Tarih Tezi ve Kürtler" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Nuray Mert Son Köşe Yazıları