Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendİkası, Tez Koop-İş, 5- 6 Ekim tarihleri arasında Ankara’da, “İklim Krizinin …

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendİkası, Tez Koop-İş, 5- 6 Ekim tarihleri arasında Ankara’da, “İklim Krizinin Çalışma Yaşamına Etkileri” konulu iki günlük bir çalıştay düzenledi. Bilebildiğim kadarıyla, söz konusu çalıştay, iklim krizine karşı mücadelenin sınıfsal özüyle birlikte değerlendirilerek, ülkemizin işçi hareketi içerisinde gündeme getirilmesini sağlamaya yönelik ilk etkinlik olarak anılabilir. Bunun için başta Tez Koop-İş Sendikası Genel Başkanı sayın Haydar Özdemiroğlu olmak üzere tüm emeği geçen sendika çalışanlarına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür etmeyi b...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1619218/iklim_krizinin_calisma_yasamina_etkileri.html
Cumhuriyet » Erinç Yeldan "İklim krizinin çalışma yaşamına etkileri" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Erinç Yeldan Son Köşe Yazıları