Müze, bilimde, sanatta, kullanımda tarih boyunca yarattığı yapıtların saklanıp korunduğu yerlerdir. Müzeler, içinde sergilenen yapıtların türüne göre adlandırılmıştır. Fransızca Musée’den …

Müze, bilimde, sanatta, kullanımda tarih boyunca yarattığı yapıtların saklanıp korunduğu yerlerdir. Müzeler, içinde sergilenen yapıtların türüne göre adlandırılmıştır.

Fransızca Musée’den Türkçeye geçen “müze” sözcüğü, eski Yunancada “Sanat Tanrıçası” anlamına gelen mouseîon kökünden türemiştir.

Yıllardır müze olarak anılan Ayasofya’nın adı iki sözcükten oluşuyor. Aya, eski Yunancada “kutsal, azize”, sofya ise “bilgelik” demek. Ayasofya sözcüğünün Türkçede karşılığı ise “Kutsal Bilgelik”tir.

Ayasofya

532-537 yılları arasında Bizans İmparatoru 1. Justinianus döneminde kuru...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/adnan-binyazar/ayasofya-gercegi-1755173
Cumhuriyet » Adnan Binyazar "Ayasofya gerçeği" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Adnan Binyazar Son Köşe Yazıları