Fe­ner­bah­çe­’nin zir­ve ya­rı­şı ver­di­ği Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın ön­ce­ki gün An­ka­ra’da Genç­ler­bir­li­ği ile be­ra­be­re ka­la­rak 2 pu­an kay­bet­me­si son­ra­sın­da Mer­sin İd­man Yur­du ma­çı …

Fe­ner­bah­çe­’nin zir­ve ya­rı­şı ver­di­ği Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın ön­ce­ki gün An­ka­ra’da Genç­ler­bir­li­ği ile be­ra­be­re ka­la­rak 2 pu­an kay­bet­me­si son­ra­sın­da Mer­sin İd­man Yur­du ma­çı Sa­rı-La­ci­vert­li­ler adı­na fark­lı bir bo­yut ka­zan­dı.

Fe­ner­bah­çe, bu ma­çı al­dı­ğın­da Ga­la­ta­sa­ray’ın pu­an cet­ve­lin­de üs­tün­de yer al­ma ve bel­ki de haf­ta­yı li­der bi­tir­me ümit­le­riy­le sa­ha­ya çık­tı.

İs­ma­il Kar­tal, Eme­ni­ke’nin sa­kat­lan­ma­sı üze­ri­ne Sow’u sol ka­nat­tan alıp Ni­jer­ya...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.bugun.com.tr/tek-farkla-nereye-kadar-yazisi-1411442
Bugün » Engin Verel "Tek farkla nereye kadar" Köşe Yazısı

Bugün - Engin Verel Son Köşe Yazıları