İlk ya­rı­da iki ta­kım fut­bol­cu­la­rı da hem de­fan­sif hem de ofan­sif ola­rak is­tek­li ve ar­zu­luy­du. Es­ki­şe­hir tüm hat­la­rıy­la or­ta alan­dan …

İlk ya­rı­da iki ta­kım fut­bol­cu­la­rı da hem de­fan­sif hem de ofan­sif ola­rak is­tek­li ve ar­zu­luy­du. Es­ki­şe­hir tüm hat­la­rıy­la or­ta alan­dan ka­le­ci Vol­ka­n’­ı av­la­mak is­ti­yor­du. Ni­te­kim ilk ya­rı­nın or­ta­la­rın­da Er­kan Zen­gi­n’­in fü­ze­si­ne Vol­kan hiç­bir şey ya­pa­ma­dı.

Sow-Me­ire­les-Em­re­’nin uzak­tan şut­la­rı­nı ka­le­ci Bof­fin kur­tar­dı. Es­ki­şe­hir, gol ayak­la­rı Ömer, Er­kan, Sis­so­ko ve Mo­ri ile hem de­fans hem de ön li­be­ro­da zor da­ki­ka­lar ya­şat­tı.

Em­re oyu­nun ba­şın­da Hür­ri­ye­t’­e, da...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.bugun.com.tr/cirak-bile-olamazsin-yazisi-1373080
Bugün » Engin Verel "Çırak bile olamazsın!" Köşe Yazısı

Bugün - Engin Verel Son Köşe Yazıları