Bel­ki çok ka­li­te yok­tu ama iki ta­kı­mın da ka­zan­ma az­mi zevk ver­di. De­ne­yim­siz ve ha­zır ol­ma­yan oyun­cu­la­rın çok ol­ma­sı, ha­ta­la­rı …

Bel­ki çok ka­li­te yok­tu ama iki ta­kı­mın da ka­zan­ma az­mi zevk ver­di. De­ne­yim­siz ve ha­zır ol­ma­yan oyun­cu­la­rın çok ol­ma­sı, ha­ta­la­rı da beraberinde getirdi. Mad­di ge­ti­ri­si çok ol­ma­dı­ğı için Zi­ra­at Tü­rki­ye Ku­pa­sı, Fe­ner­bah­çe baş­ta ol­mak üze­re ku­lüp­le­rin pek önem­se­di­ği bir kul­var de­ğil. An­cak sa­kat­lık­tan dö­nen oyun­cu­lar ve az for­ma bu­lan genç­ler için tek­nik adam­lar adı­na önem­li fay­da­lar sağ­lar.

Böy­le bir maç­la baş­la­mak ta­bii ki özel­lik­le Ham­za Ham­za­oğ­lu için önem­li fır­sat. İlk ma­çı ol­d...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.bugun.com.tr/tebrikler--yazisi-1376848
Bugün » Cüneyt Tanman "Tebrikler…" Köşe Yazısı

Bugün - Cüneyt Tanman Son Köşe Yazıları