As­te­ras ma­çı­nın Be­şik­taş üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­le­ri çok net gö­zük­tü. İlk ya­rı­da ta­kım­lar ra­kip 18’in içi­ne gi­re­me­di. Be­şik­taş ikin­ci ya­rı­da Karabük’ün …

As­te­ras ma­çı­nın Be­şik­taş üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­le­ri çok net gö­zük­tü. İlk ya­rı­da ta­kım­lar ra­kip 18’in içi­ne gi­re­me­di.

Be­şik­taş ikin­ci ya­rı­da Karabük’ün ilk ha­ta­sın­da bul­du­ğu gol­le ra­ki­bi­nin oyun di­sip­li­ni­ni kır­dı. O ka­dar çok net po­zis­yon­lar var ki… Be­şik­taş çok ka­çır­dı ama Ka­ra­bük de net po­zis­yon­lar bul­du, 2-1’i ya­ka­la­dık­tan son­ra pu­an kay­be­de­bi­lir, li­der­li­ği ya­ka­la­ya­ma­ya­bi­lir­di…

Ka­ra­bük fi­zik ola­rak di­ri bir ta­kım. Bu özel­lik­le­ri­ni ilk ya­rı­d...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.bugun.com.tr/besiktas-klasigi-yazisi-1374431
Bugün » Cüneyt Tanman "Beşiktaş klasiği" Köşe Yazısı

Bugün - Cüneyt Tanman Son Köşe Yazıları